O nás

 • kde nás najdete
  kde nás najdete
 • recepce
  recepce
 • právní pohotovost
  právní pohotovost

 O nás

   "Vigilantibus iuara scripta sunt"   et

            "Ex unitate vires"

 

 

 • Už se Vám stalo, že po pravomocném rozhodnutí jste teprve zjistili, co jste udělali špatně?
 • Případně litovali toho, že jste pro svojí procesní neopatrnost neměli úspěch ve sporu?
 • Nebo jste od právníka dostali odpověď, že sice jdete správně, ale pozdě!

 

Ano, to je celá řada situací, které Vás většinou dostihnou až potom, kdy se objeví právní problémy. Podle jedné ze základních zásad již podle římského práva, náleželo právo bdělým. A skutečně celá řada právních sporů se fakticky rozhoduje již na samém začátku. Účastníci sporu většinou často upřednostňují rychlé a nerozvážné řešení. Svou neuvážeností a procesní neopatrností si tak zbytečně sami způsobují vážné problémy. Mnohdy stačí opravdu jen málo. Ve většině případů postačuje jednoduchá rada nebo včasná konzultace s právníkem a lze tak předejít vážným problémům. Pokud postupujete již od samého počátku obezřetně a svůj postup konzultujete s právníkem, jste vždy o krok napřed před protistranou.

Možná mi namítnete, že rady advokátů bývají drahé. Bohužel zde s Vámi musím souhlasit. Přestože se o tom jen velmi málo a velmi neochotně hovoří, ale i advokát je podnikatel. Advokát se Vám mnohdy snaží nabídnout spíše drahé než efektivní řešení. Zkusme to společně změnit, staňte se členem naší pojišťovny a získáte bezplatný přístup k právní ochraně a právní pomoci.

Naše pojišťovna vytváří vzájemný pojišťovací fond, který se využívá zejména k financování právní ochrany členů družstva. Protože se jedná o společné prostředky je kladen maximální důraz na jejich maximálně efektivní využití. Důkladná analýza a právní rozbor nám pomáhá k efektivní alokaci společných zdrojů. Neméně podstatným aspektem je i princip vzájemnosti, kdy společnou ochranou je dosaženo tzv. synergického efektu. Díky tomu dokážeme pro člena družstva nalézt jedinečné a efektivní řešení jeho kauzy. Pokud to poněkud zjednoduším, většina advokátů Vám vždy nabídne cestu soudního sporu, neboť s vyšším počtem právních úkonů je vyšší i odměna advokáta. Advokát dostane téměř vždy od jedné ze stran sporu svou odměnu. Naše pojišťovna Vám nejprve provede analýzu a právní rozbor Vašeho případu a teprve následně doporučí další postup. Úspěch ve sporu se tak stává i naším zájmem, neboť v případě Vašeho neúspěchu převezme náklady Vašeho právního zastoupení. Případný Váš neúspěch je zároveň i naším neúspěchem. 

Další Vaší výhodou jsou možné bezplatné právní konzultace po celou dobu Vašeho členství. V rámci právní ochrany naše pojišťovna pořádá pro své členy i bezplatné semináře, které jsou tematicky zaměřeny na aktuální právní témata. Na závěr seminářů je možné položit dotazy, které Vás budou zajímat. Zastupovat Vás můžeme před správními orgány, v přestupkovém řízení, ale i před soudy na území ČR. Členy VPPO jsou právníci a advokáti, ale též jiné profese a je tak možné konzultovat celou řadu otázek, které jsou však podstatné pro účinnou právní ochranu. Sami členové VPPO tak ve značné míře určují, a to ať již přímo nebo nepřímo politiku společnosti. Vytváří se tak unikátní rovnováha mezi tendencí k maximalizaci prostředků na zajištění a poskytování vysoce kvalitních služeb.

To vše je jen malá část benefitů, které členství ve VPPO přináší. Pevně věřím, že pokud ještě nejste členem VPPO, že se jím brzy stanete.

 

 Mgr. Petr Jelínek, předseda představenstva