Jakým způsobem Vzájemná pojišťovna právní ochrany družstvo financuje svou činnost?

Činnost VPPO je financována z vlastních zdrojů. Členové družstva přispívají na činnost VPPO prostřednictvím příspěvků.

Obligatorní příspěvek je stanoven ve výši 3.999,- Kč. Pro všechny členy družstva je ve stejné výši. Výši příspěvku určuje představenstvo na základě  stanov VPPO  - obvykle na jeden rok.

Z příspěvku je kryta i

právní ochrana "BRONZE"

 

Člen družstva může využít i rozšířenou právní ochranu formou dalšího členského příspěvku. K úhradě dalšího členského příspěvku uzavře představenstvo VPPO se členem družstva písemnou dohodu. Dohoda obsahuje zejména údaje o výši dalšího členského příspěvku a explicitní vymezení rozšířené právní ochrany. Další členský příspěvek je dobrovolný a nemůže jím být podmiňováno členství v družstvu.

V současné době je možné využít:

Právní ochrany "SILVER"

Právní ochrany "GOLD"