Jaký je rozsah pojistného plnění?

V rámci pojistného plnění člen družstva získává na příslušné období základní právní ochranu (dle ustanovení odst.2, čl. II. Stanov), která zahrnuje zejména možnost získat bezplatné právní rady a konzultace a právní analýzu případů, jakož i možnost využít právního zastoupení prostřednictvím VPPO.