Jak se mohu stát členem družstva?

Členství je vázáno na kumulativní splněním následujících podmínek

a) vyplnění a doručení přihlášky
b) zaplacením základního členského vkladu
c) zaplacením příspěvku na vzájemné pojištění na stanovené období,
d) vydáním rozhodnutím představenstva VPPO nebo jím pověřené osoby o přijetí za člena.