Informační deska

 cool

Vzdálený přístup "Informační desky" zřízen 16.11. 2017 na základě Stanov VPPO dle čl. 3 odst. 2 písm. b) v souladu s § 562 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).