GOLD

Cena:9999.00
Lze objednat
Vložit do košíku

 

V rámci pojistného plnění člen družstva získává na příslušné období základní právní ochranu (dle ustanovení odst.2, čl. II. Stanov), která zahrnuje zejména možnost získat bezplatné právní rady a konzultace a právní analýzu případů, jakož i možnost využít právního zastoupení prostřednictvím VPPO.∗

Člen družstva dále získává bezplatný přístup k právní pohotovosti v určené pracovní době, ale též ONLINE právní pohotovosti mimo určenou pracovní dobu, a to 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně na zvláštní telefonní lince a možnost bezplatné účasti na tematických seminářích pořádaných VPPO.

Člen družstva získává rovněž supervizi a kontrolu dokumentů v rozsahu 120 normostran právního textu na příslušné období.

∗ Rozsah plnění upravují Stanovy a zejména pak jejich článek II. Nedílnou součást právního vztahu tvoří též vnitřní směrnice a další dokumenty VPPO.

 

  • icoGOLD.pdf, Stupeň právní ochrany "GOLD"