PRÁVNÍ POHOTOVOST

Právní pohotovost

 VPPO pro všechny své členy zajišťuje bezplatnou PRÁVNÍ POHOTOVOST

Pondělí - Pátek

8:30 - 16:00

 

  Členům s úrovní právní ochrany Gold zajišťuje VPPO bezplatnou

  ONLINE PRÁVNÍ POHOTOVOST v režimu 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu.

 

Rychlá, kvalitní a dostupná služba je tu právě i pro Vás! 

 

PRÁVNÍ POHOTOVOST můžete využít i pokud nejste členy VPPO. Služba však bude zpoplatněna podle § 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

  

  Právní pohotovost v prostorách VPPO

je zajištěna na základě smlouvy 

 

advokátní kanceláří

JUDr. Martina Krumicha, ev.č. 04885.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nedodržuje zaměstnavatel sjednanou pracovní smlouvu?

  • Nevyplatil Vám zaměstnavatel ve výplatním termínu mzdu nebo plat?

  • Odmítají v obchodě řešit Vaší reklamaci?

  • Odmítá zhotovitel odpovědnost za vady díla?

  • Poškozuje Vás soused na vašich právech?

  • Máte problémy ve správním nebo přestupkovém řízení?

  • Stali jste se obětí úřednické zvůle?

  • Je proti Vám vedeno neoprávněně trestní stíhání?

  • Poškodil Vás stát na vašich právech?

  • Čelíte neoprávněné exekuci?

... tyto, ale i další problémy Vám pomůžeme vyřešit !